0 slides available for this slider.Error in slider type!

ล้างหัวฉีดน้ำมันและหัวฉีดแก๊ส

 

https://www.facebook.com/jautogas1/videos/2042489459318760/

ก่อนล้างทำการทดสอบการฉีดเพื่อวิเคราะห์อาการทำงานผิดปกติของหัวฉีดน้ำมัน

ผลการทดสอบการฉีด

หากผลปริมาณการฉีดออกมาตามภาพนี้ ถือว่าหัวฉีดน้ำมัน หรือ หัวฉีดแก๊ส มีปัญหาฉีดแก๊สได้ไม่เท่ากัน

ทำให้เกิดอาการเดินเบาสั่น หรือ เร่งสะดุดได้

 

จากนั้นนำเอาหัวฉีดมาทำการล้างทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างระบบสั่น อุลตร้าโซนิกส์

ล้างในน้ำยาล้างหัวฉีดโดยตรง และ ปล่อยกระแสไฟฟ้า เพื่อกระตุ้นตัวหัวฉีดด้วย

ล้างเสร็จแล้ว นำมาทดสอบซ้ำอีกครั้ง หากผลยังไม่ดีขึ้น หรือ ค่าการจ่ายแต่ละหัวไม่ไกล้เคียงกัน ถือว่าหัวฉีดทำงานผิดปกติ

ต้องเปลี่ยนหัวฉีดใหม่ครับ

IMG 0725IMG 0732IMG 0733

IMG 0733

IMG 0734

IMG 0735

 
 

   ติดต่อสอบถามทางร้าน

Line-QR400

400x

ตัวอย่างรถติดตั้งแก๊ส

IMG 08991baner

 

บริการหลังการขาย

เกี่ยวกับเรา

ราคาติดตั้งแก๊ส

 

obd

insurrance

r1-quality

map

400crv

400

Untitled2059

 TV3specialreport

AFwideband