0 slides available for this slider.Error in slider type!

Europegas Basico32 6สูบ 32,000 บาท

 Europegas Basico32 6 สูบ 

ราคาติดตั้งเบ็ดเสร็จพร้อมใบรับรองวิศวกร 32,000 บาท

ถังแก๊สแบบโดนัทหรือแคปซูล ขนาด 42-54 ลิตร 

ใช้เวลาติดตั้ง 1 วัน 

รับประกันอุปกรณ์ 2 ปี 

รางหัวฉีดแก๊ส HANA รุ่น H2002 

basico32 6cylinder800

กล่อง ECU GAS 

ecu basico32

 

หม้อต้มแก๊ส 270 HP

reducer

เซ็นเซอร์วัดแรงดันแก๊ส 

map sensor

ชุดสายไฟควบคุมทำงานระบบแก๊ส 

wire

สวิตซ์แก๊ส 

switch

 

EG BASICO 32  6สูบ

      เป็นกล่องควบคุมระบบแก๊สที่พร้อมด้วยอุปกรณ์หัวฉีดแก๊สและหม้อต้มแก๊สที่เป็นมาตรฐานทั่วไป
สำหรับชุดติดตั้งแก๊สมาตรฐาน แต่ทำงานภายใต้โปรแกรมการควบคุมที่ทันสมัย การรับและส่งข้อมูลตลอดจนการคำนวณเป็นไปอย่างรวดเร็วเพียงเสี้ยวของวินาที โดยขนาดของกล่องควบคุมมีขนาดเล็กง่ายต่อการติดตั้ง เชื่อมต่อด้วยปลั๊กกล่องคอนโทรลของ MOLEX ซึ่งเป็นปลั๊กคอนเนคเตอร์ที่ได้มาตรฐานยานยนต์

 

TECHNICAL SPECIFICATION

 

 • 1. ออกแบบมาใช้กับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ไม่เกินขนาด 6 สูบ
 • 2. ระบบมีความสามารถเชื่อมต่อระบบ OBD ของรถยนต์ได้(ทั้งประเภท K –LINE และ ประเภท CAN)
  เพื่อทำการปรับแต่งแก๊สให้ถูกต้องตาม FUEL TRIM
 • 3. มีฟังชั่นทดสอบกำลังงานเปรียบเทียบระหว่างเครื่องยนต์ใช้น้ำมัน และใช้แก๊ส
  (โดยไม่ต้องเชื่อมต่อเครื่องมือวัดภายนอก(Chassis Dynamometer) )
 • 4. มีฟั่งชั่นการเพิ่มการฉีดน้ำมันระหว่างการใช้แก๊ส (Extra-Injection)
 • 5. มีฟังชั่นการปรับจูนอัตโนมัติโดยการกดปุ่มจากสวิส์ทระบบแก๊สโดยไม่ต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
 • 6. มีฟังชั่นช่วยเหลือการปรับจูนอย่างง่ายๆแบบ ขั้นตอน ต่อ ขั้นตอน(Step-By-Step)
 • ระบบได้รับการออกแบบให้สะดวกต่อการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆและมีโปรแกรมรูปแบบใหม่สะดวกต่อการ
  ปรับจูนอัตโนมัติ  ,โปรแกรมออกแบบให้ตรวจจับสัญญานรอบเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติ
  (อีกทั้งยังสามารถต่อสายสัญญานวัดรอบเครื่องยนต์จากสายสัญญานหัวฉีดน้ำมันได้โดยตรง)
 • 7. มีฟังชั่นตรวจสอบและแสดงรูปแบบสัญญานการฉีดเชื้อเพลิงน้ำมัน
 • ระบบสามารถทำการกำหนดเวลาการตัดปั๊มเชื้อเพลิงน้ำมันได้ตามต้องการ
 • ปรับรูปแบบการคำนวณของฟังชั่นการปรับแต่งการฉีดเชื้อเพลิงแก๊สอัตโนมัติระหว่าง
  ทำงานใหม่ทั้งหมด ให้มีความแม่นยำมากขึ้น
 • เปลี่ยนสวิส์ทแก๊สเป็นแบบใหม่โดยมีสัญญานเตือนภายใน และสามารถ
  ปรับแต่งระดับไฟแสดงปริมาณแก๊สภายในถังโดยอัตโนมัติ
 • เมื่อเชื่อมต่อระบบ OBD ของรถยนต์ ระบบสามารถกำหนดให้ทำการลบโค๊ดข้อผิดพลาด
  โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์  

 

 MAP SENSOR วัดแรงดันแก๊สในระบบ และวัดแรงดูดในท่อร่วมไอดีของเครื่องยนต์ ส่งค่าให้กับกล่อง ECU GAS ประมวลผลการจ่ายแก๊ส และตัดการทำงานของระบบแก๊สโดยอัตโนมัติ เมื่อระบบแก๊สมีการรั่วซึม

***กรณีติดตั้งถังแก๊สใต้ท้องรถยนต์ หรือรถยนต์ที่ต้องติดตั้งถังแก๊สไว้ภายนอกรถยนต์จะเพิ่มเงินค่าติดตั้งอีก2,000 บาท

 

 

 

 

 400x

ตัวอย่างรถติดตั้งแก๊ส

IMG 08991baner

 

บริการหลังการขาย

เกี่ยวกับเรา

ราคาติดตั้งแก๊ส

 

obd

insurrance

r1-quality

map

400crv

400

Untitled2059

 TV3specialreport

AFwideband