0 slides available for this slider.Error in slider type!

กล่องควบคุมการฉีดแก๊สระบบ OBD

 

              ปฏิวัติวงการแก๊ส อีกครั้ง กับ Europegas OSCAR-N OBD CAN / S.A.S

1. เชื่อมต่อ OBD II หรือ OBD CAN สมบูรณ์  100% โดยไม่ต้องใช้กล่องแปลง
2. สามารถปรับตั้งการทำงานของ OBD ได้ (ไม่ใช่แค่เปิด-ปิด) เพื่อให้ได้การทำงานที่สมบูณณ์สูงสุด 

ไม่ใช่การปรับให้ค่า LTFT เข้าใกล้ ค่า“0” เพียงอย่างเดียว 
3. แม่นยำยิ่งขึ้น โดย เพิ่มระบบ ปรับจูนแก๊สอัตโนมัติ ( Real Auto Adaption)  ซึ่งกราฟแก๊ส 

จะปรับเข้าหากราฟน้ำมันตลอดเวลา และ ระบบจะทำงานโดยทันที โดยไม่ต้องวิ่งเก็บค่า แก๊ส และน้ำมัน

เพิ่มเติม เปรียบเสมือนมีช่างจูนประจำรถ ตลอดเวลา
4. รองรับการตัดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง โดยการเพิ่ม รีเลย์ธรรมดาเพียงตัวเดียว (ไม่ต้องใช้ตัวตัดปั๊ม)
5. เมื่อเชื่อมต่อ OBD แล้วสามารถดึงค่า อื่นๆ ของเครื่องยนต์ขึ้มมาได้ เช่น อุณหภูมิเครื่องยนต์ (ETC)

ค่าอ๊อกซิเจน เซ็นเซอร์  ฯลฯ 
6. สามารถบันทึกค่าต่างๆ ของกราฟในหน้า Oscilloscope ได้สูงสุด 30 นาที เพื่อ ใช้ในการวิเคราะห์

ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาในภายหลัง

7. แถมฟรีสายปรับจูนแก๊ส ระบบแก๊สมีปัญหาไม่ต้องนำรถเข้ามาตรวจสอบที่ร้าน  ทางร้านจะใช้โปรแกรม  

รีโมท หน้าจอคอมพิวเตอร์จากระยะไกล เพียงลูกค้ามีโน๊ตบุ๊ค ทางร้านจะสามารถตรวจสอบและแก้ปัญหาระบบ 

แก๊สให้กับทางลูกค้าไ้ด้ทุกที่  ทุกเวลา เพียงลูกค้ามีโน๊ตบุ๊ค กับสัญญาณอินเตอร์เน็ตเท่่านั้น

8. เมื่ออะไหล่ หรือ อุปกรณ์แก๊สเสีย หรือ ชำรุด ทางร้านจะจัดส่งอะไหล่ หรือ อุปกรณ์ไปหายังลูกค้า เมื่อ 

ลูกค้าติดตั้งแล้ว ทางร้านก็จะสามารถตรวจสอบ และปรับจูนรถให้ลูกค้าได้ทุกที่  ทุกเวลาเหมือนกันครับ

http://www.jautogas.com/board/index.php?topic=3465.0


 

 

 

 400x

ตัวอย่างรถติดตั้งแก๊ส

IMG 08991baner

 

บริการหลังการขาย

เกี่ยวกับเรา

ราคาติดตั้งแก๊ส

 

obd

insurrance

r1-quality

map

400crv

400

Untitled2059

 TV3specialreport

AFwideband