0 slides available for this slider.Error in slider type!

กล่องจูนองศาไฟจุดระเบิดเครื่องยนต์ TAP

eg dynamic

บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์

http://europegas.pl/en/portfolio-posts/eg-dynamic/

หากลูกค้ามีความสนใจที่จะติดตั้งชุด กล่องปรับองศาจุดระเบิดเพิ่มเติม ทางร้านมีสินค้ากล่อง ECU TAP ของ europegas โดยตรง ลูกค้าโทรเข้ามาจองคิวในการติดตั้งได้ครับ

ใช้เวลาติดตั้งและปรับจูน ประมาณ  2 ชม. ราคาโทรสอบถามกับทางร้านครับ

ข้อดีของ Timming advance เมื่อใช้กับระบบแก๊ส lpg

      โดยปกติระบบ timming advance จะมีการใช้ในการติดตั้งควบคุมกับการติดตั้งระบบแก๊ส ngv ในรถยนต์ เหตุผลในการใช้งานมาจากเรื่อง ระยะเวลาการจุดวาบไฟ หรือ ระยะเวลาในการลุกไหม้ของเชื้อเพลิง ที่ใช้เวลาในการเผาไหม้ยาวนาน กว่าเชื้อเพลิงเดิมคือ เชื้อเพลิงน้ำมัน

     ปัญหาเรื่องระยะเวลาการเผาไหม้จนหมดจดนี้ มีความสำคัญเกี่ยวกับกำลังของเครื่องยนต์์ที่เครื่องยนต์จะสามารถผลิตออกมาได้

      ทำไมระยะเวลาการเผาไหม้จึงมีผลกับกำลังของเครื่องยนต์ ที่จะสามารถผลิตออกมาได้

      สมติ 1 เชื้อเพลิงน้ำมันเบนซิน 95 ในการเผาไหม้ในกระบอกสูบ 1 ครั้งใช้ระยะเวลาในการเผาไหม้ 0.5ms. จึงจะเกิดการเผาไหม้หมดจด ให้กำลังได้เต็มที่ 100 เปอร์เซ็นต์

      สมติ 2 เชื้อเพลิง ngv ในการเผาไหม้ 1 ครั้งใช้ระยะเวลาในการเผาไหม้ 0.7ms. จึงจะเกิดการเผาไหม้ที่หมดจด และให้กำลังเต็มที่ 100 เปอร์เซ็นต์

      สมติ3 แต่ในเครื่องยนต์ เครื่องเดียวกัน ชิ้นส่วนเดียกัน ระยะเวลาในการ ปิด เปิดวาล์ว และตำแหน่งที่ลูกสูบเคลื่อนที่ เพื่อให้กำลังได้สูงสุด จะมีเวลาให้เผาไหม้ได้อยู่ที่ 0.5ms. คือเท่ากับเวลาเดิมของเชื้อเพลิงน้ำมัน เพราะเครื่องยนต์ทางวิศวกร ปรับจูน การทำงานมาให้เพื่อใช้น้ำมันอย่างเดียว ไม่ได้เผื่อมาสำหรับเชื้อเพลิงประเภทอื่น หรือ องศาการจุดระเบิดอาจมีขยับได้บ้าง แต่เป็นช่วงแคบๆ สำหรับเชื้อเพลิง 91-95 เท่านั้น ไม่ได้เผื่อมาสำหรับเชื้อเพลิงแก๊ส lpg ngv

     เราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร ถ้าระบบกลไกเครื่องยนต์มีเวลาจำกัดให้เผาไหม้ในเวลาที่จำกัดเท่านั้น เราแก้ปัญหานี้ด้วยการ ติดตั้งอุปกรณ์ ปรับองศาจุดระเบิดให้เกิดการจุดระเบิดล่วงหน้าก่อนเวลาปกติ ซึ่งก็คือการติดตั้ง tap หรือ timming advance นั้นเอง เป็นอุปกรณ์สำหรับมาปรับตำแหน่งของ ระยะเวลาในการจุดระเบิด ให้เริ่มต้นขึ้นก่อน เวลาปกติ และไปจบในเวลาเดิมที่เครื่องยนต์ต้องการ

      ผลตามทฤษฎีนี้ ทำให้ ถึงแม้เครื่องยนต์จะใช้เชื้อเพลิง ngv และ ติดตั้ง tap ก็สามารถให้กำลัง และแรงบิดเทียบเท่ากับการใช้น้ำมัน ไม่ได้มีอาการอืด หรือ แรงม้าตกแต่อย่างไรครับ

      และในวันนี้ ทางร้านก็มีแนวคิดในการปรับปรุง สมรรถนะของรถยนต์ติดตั้งแก๊ส lpg ให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น ให้เทียบเท่าน้ำมัน ให้มีแรงบิดเท่าน้ำมัน หรืออาจมีมากกว่าก็ได้   เป็นที่มา ที่ทางร้านเริ่มนำ tap มาใช้ในระบบ lpg ด้วยครับ

     ซึ่งผมได้ทดสอบกับรถยนต์ผมเองแล้วคือ Toyota camry 2.5dual vvti จากเมื่อก่อนใช้ lpg อย่างเดียว ตอนนี้มาติดตั้ง tap เพิ่มให้ผลเรื่องอัตราเร่ง   แรงบิด ความสนุกในการขับขี่ ดีเทียบเท่า และ แรงบิดดีกว่าน้ำมันเดิมครับ

 

      การทำงานของ timming advance คือการปรับองศาการจุดระเบิดเดิม(น้ำมัน) ให้เร็วขึ้นกว่าเดิม
ตำแหน่งการเริ่มจุดระเบิดเร็วกว่าตำแหน่งเริ่มจุดระเบิดของน้ำมันเดิม
ถ้าจากภาพที่แนบ ตำแหน่งเดิมเช่น 10 องศาก่อนศูนย์ตายบน คือตำแหน่งการจุดระเบิดของระบบน้ำมันเดิม
แต่ ตำแหน่งที่ 30 องศา(สมติ) คือตำแหน่งที่กล่อง timming advance สามารถทำได้ หากเราต้องการให้กล่อง tap เริ่มทำการจุดระเบิดที่ตำแหน่งนี้

auto-47

 

      การทำงานของกล่อง Timming advance คือการสั่งให้ สามารถเลื่อนการจุดระเบิด ได้เร็วกว่ากำหนดเดิมของน้ำมัน  หรือ ช้ากว่ากำหนดเดิมของน้ำมันก็ได้
      ยิ่งเครื่องยนต์ทำงานรอบสูง องศาการจุดระเบิดก็จะยิ่งต้องปรับให้จุดล่วงหน้าเพิ่มมากขึ้น  เพื่อให้เกิดการเผาไหม้สมบูรณ์หมดจด ในระยะเวลาอันจำกัด

 

enginespeedspark

 

       จากรูปให้สังเกต ตำแหน่งการเสร็จสิ้นการจุดระเบิด (วงกลมสีแดง) จะเป็นตำแหน่งเดียวกันทั้งที่รอบต่ำ  หรือ รอบสูง  

ดังนั้นหากเราใช้เชื้อเพลิงอื่นกับเครื่องยนต์แทนน้ำมันเบนซิน ที่มีระยะเวลาในการเผาไหม้ที่นานกว่า  ช้ากว่า น้ำมันเดิม   และเริ่มเผาไหม้ที่เวลาเดียวกับที่น้ำมันเริ่มจุดระเบิด  ผลก็คือ  การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์  กำลังตก  แรงตก  แรงบิดไม่ดี  วิ่งอืด   ซึ่งจะสังเกตได้ชัด กับรถที่นำไปติดตั้ง ngv แล้วไม่มีการติดตั้ง timming advane จะมีอาการวิ่งอืด กว่าน้ำมันทุกคัน  แต่ กับคันที่ติดตั้ง timming  advance จะไม่พบอาการลักษณะนี้คือ จะเร่งดี เหมือนน้ำมัน  ก็เพราะ tmming  advance ไปปรับตำแหน่งการจุดระเบิดใหม่  ให้เผาไหม้ได้สมบูรณ์  กำลังและ แรงบิดจึงเทียบเท่าน้ำมัน  วิ่งไม่อืด  แรงบิดดีเหมือนเดิม

 

enginespeedspark1

 กล่องบรรจุ 

IMG 1688

 Timing advance processor

IMG 1690

 ด้านหลังกล่อง 

IMG 1693

ขั้ว pin กล่อง ECU TAP  

IMG 1702

ชุดสายไฟควบคุมการทำงาน 

IMG 1704

 ขั้วสายไฟที่เชื่อมต่อกับกล่อง ECU TAP  

IMG 1705

 ขั้วล๊อกระหว่างชุดสายไฟ กับ กล่อง ECU TAP 

IMG 1711

 เมื่อล๊อกเรียบร้ัอยแล้ว 

IMG 1714

 ด้านหลัง 

IMG 1716

 ขั้วสายจูน 

IMG 1718

 IMG 1720

 ฟิวส์บายพาสระบบ 

IMG 1721

 เมื่อถอดฟิวส์ออกเป็นการบายพาสตรง วงจรการตัดต่อของสัญญาณเพลาข้อเหวี่ยง 

IMG 1726

วงจรการเชื่อมต่อสายไฟ

Untitled