0 slides available for this slider.Error in slider type!

 

https://www.facebook.com/jautogas1/videos/2042489459318760/

ก่อนล้างทำการทดสอบการฉีดเพื่อวิเคราะห์อาการทำงานผิดปกติของหัวฉีดน้ำมัน

ผลการทดสอบการฉีด

หากผลปริมาณการฉีดออกมาตามภาพนี้ ถือว่าหัวฉีดน้ำมัน หรือ หัวฉีดแก๊ส มีปัญหาฉีดแก๊สได้ไม่เท่ากัน

ทำให้เกิดอาการเดินเบาสั่น หรือ เร่งสะดุดได้

 

จากนั้นนำเอาหัวฉีดมาทำการล้างทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างระบบสั่น อุลตร้าโซนิกส์

ล้างในน้ำยาล้างหัวฉีดโดยตรง และ ปล่อยกระแสไฟฟ้า เพื่อกระตุ้นตัวหัวฉีดด้วย

ล้างเสร็จแล้ว นำมาทดสอบซ้ำอีกครั้ง หากผลยังไม่ดีขึ้น หรือ ค่าการจ่ายแต่ละหัวไม่ไกล้เคียงกัน ถือว่าหัวฉีดทำงานผิดปกติ

ต้องเปลี่ยนหัวฉีดใหม่ครับ

IMG 0725IMG 0732IMG 0733

IMG 0733

IMG 0734

IMG 0735