0 slides available for this slider.Error in slider type!

เงื่อนไขการรับประกัน EUROPEGAS

การรับประกันอุปกรณ์ของระบบแก๊สหัวฉีด EUROPEGAS

      1. รับประกันอุปกรณ์แก๊สที่ทางร้านติดตั้งทุกชิ้นส่วนเป็นระยะ   เวลา 2 ปี ไม่จำกัดระยะทาง จากวันที่ติดตั้ง

      2. รับประกันกล่องควบคุมระบบแก๊ส (ECU GAS) นานถึง 5 ปี **สำหรับชุด OBD

      3. ประกันอัคคีภัยวงเงิน 1,000,000 บาท ระยะเวลา 1 ปี จากบริษัทผู้นำเ้ข้าอุปกรณ์

      4. ประกันความเสียหายของเครื่องยนต์ ที่เกิดจากอุปกรณ์แก๊สด้วยวงเงิน 100,000 บาท ระยะเวลา 1 ปี

 

 

ข้อมูลเพิ่่มเติมเรื่องประกันภัย

imagesCA2J6N6N

 

เช็คระยะฟรี ครั้งแรก 1 เดือนหลังติดตั้ง หรือ 1,000 กม. แรก
ต่อไปตรวจเช็คฟรี เช็คการรั่วซึมของระบบแก๊ส ตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบแก๊ส
เช็คโปรแกรมการจ่ายแก๊ส ฟรี ทุก 6 เดือน จนครบ 2 ปี

manual 

กล่อง ECU GAS กล่องควบคุมการทำงานของระบบหัวฉีดแก๊ส ทางบริษัทผู้นำเข้ารับประกันให้สูงสุด 5 ปี

 

OBD
อุปกรณ์ติดตั้งส่วนควบอื่น อาทิ หม้อต้ม รางหัวฉีด ท่อแก๊ส หัวเติม มัลติวาล์ว

วาล์วปิด-เปิดแก๊ส ด้วยไฟฟ้า ทางร้านรับประกัน 2 ป

Europgas Hana set 

ศูนย์บริการครอบคลุมทั่วไทย

imagesCA2J6N6N

network
ลูกค้าต่างจังหวัดมีบริการ ตรวจสอบปรับจูนออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

imagesCA2J6N6N 

 internet 

 

 400x

ตัวอย่างรถติดตั้งแก๊ส

IMG 08991baner

 

บริการหลังการขาย

เกี่ยวกับเรา

ราคาติดตั้งแก๊ส

 

obd

insurrance

r1-quality

map

400crv

400

Untitled2059

 TV3specialreport

AFwideband