0 slides available for this slider.Error in slider type!

การทำงานระบบแก๊สหัวฉีดOBD

OBD คืออะไร

ECU

กล่อง ECU GAS Europegas รุ่น OBD

กล่อง ECU ความเร็วในการประมวลผล 120MHZ เร็วที่สุด ณ ปัจจุบัน

จุดเด่น

   1. ความเร็วของ CPU จะทำให้การปรับจูนแก๊สทำได้แม่นยำ ให้อัตราเร่งดี  ประหยัดแก๊ส  เครื่องยนต์สึกหรอต่ำ

   2. กล่อง ECU GAS ที่มีความเร็ว CPU สูง จะทำให้มีระบบปรับจูนแก๊สแบบอัตโนมัติ ทำให้ไม่ต้องปรับจูนแก๊สบ่อย ปรับจูนวันติดตั้งครั้งเดียว หลังจากนั้น กล่อง ECU GAS จะปรับจูนแก๊สให้เอง อัตโนมัติ ตลอดเวลา ทำให้รถวิ่งด้วยอัตราเร่งที่ดีตลอด ประหยัดแก๊ส เครื่องยนต์สึกหรอต่ำ

 

 

      ระบบ OBD คือระบบควบคุมการทำงานของเครื่่องยนต์รุ่นใหม่ ที่กล่องควบคุมเครื่องยนต์จะมีการเรียนรู้  เก็บข้อมูล  ปรับจูนการจ่ายเพิ่ม  หรือ ลดระบบการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง  เพื่อให้เกิดกำลังสูงสุด  และประหยัดน้ำมันได้มากที่สุดด้วย

        ระบบ OBD ของเครื่องยนต์ จะมีการทำงาน จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงออกไป  แล้วจะมีเซ็นเซอร์คอยตรวจสอบปริมาณไอเสีย ว่า เชื้ิอเพลิงที่จ่ายออกไปเผาไหม้  มาก หรือ น้อยเกินไป  จากนั้น กล่องควบคุมเครื่องยนต์ ก็จะประมวลคำสั่ง แล้ว สั่งปรับแก้ เพื่อฉีดจ่ายน้ำมันในรอบถัดไป ให้เหมาะสมมากที่สุด

  รถยนต์ติดตั้งแก๊ส ทำไมต้องเกี่ยวข้องกับระบบ OBD

        เนื่องจากเดิม ระบบน้ำมัน เวลาทำงาน จะมีวัฎจักร ฉีดน้ำมันออกไป  หากมากไป  หรือ น้อยไป  ก็จะเกิดการปรับแก้ในรอบถัดไป  แต่ หากเป็นการนำรถยนต์มาติดตั้งแก๊ส  หัวฉีดน้ำมันจะถูกหยุดการทำงาน กลายเป็นหัวฉีดแก๊ส   ฉีดแก๊สเข้าเครื่องยนต์แทน  ดังนั้นเพื่อให้ กล่อง ECU GAS สามารถรับคำสั่ง เพิ่ม ลด การฉีดจ่ายแก๊สได้เหมือน กล่องเครื่องยนต์  เราจึงจำเป็นต้องใช้ สัญญาณ ระบบ OBD จากกล่องเครื่องยนต์ มาป้อนให้กับกล่อง ECU GAS เพื่อ รับคำสั่ง และ ปรับแก้ การฉีดแก๊ส  เลียนแบบ กล่องน้ำมันเดิม

          ผลก็คือ  ระบบแก๊สหัวฉีด ก็จะทำงาน ฉีดจ่าย เชื้้อเพลิงแก๊ส  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้กำลังงาน แรงม้าสูงสุด และ ประหยัดเชื้อเพลิง  ไม่สูญเสีย หรือ ฉีดจ่ายมากเกินไป

 กล่อง ECU GAS จะรับสัญญาณ OBD จากรถยนต์ผ่านช่องทางไหน

การรับสัญญาณ OBD จะรับจากปลั๊ก OBD ของรถยนต์

 

 ช่องทางเชื่อมเพื่อดึงสัญญาณ OBD มาก็คือ ช่อง CAN HI  CAN LOW

        เรามาดูการทำงาน ปรับจูนแก๊สของระบบ OBD ของระบบหัวฉีดแก๊ส Europegas กันครับ

         ระบบ OBD เวลาทำงานปรับจูนการจ่ายแก๊ส  จะปรับในสภาวะเครื่องยนต์ทำงาน โหมด close loop  คือ เช่น ช่วงเดินเบา  ช่วงขับด้วยความเร็ว นิ่งๆ คันเร่งนิ่ง รอบเครื่องยนต์คงที่  ค่า OBD จะเริ่มปรับจูนการจ่ายแก๊ส ตามค่าที่เราปรับตั้งไว้ในโปรแกรมจ่ายแก๊ส

การปรับจูนของ ระบบ OBD จะเริ่มปรับลด - เพิ่มการจ่ายแก๊ส  ค่าของ ระบบ OBD ที่มีการ ขยับตัวก่อน คือ ค่า short term  เมื่อค่า short term ขยับ ก็จะส่งผล ไปยัง ค่า long term  ค่า long term  ก็จะปรับตัวตาม ค่า short  term อีกทอดหนึ่ง

จากคลิปด้านล่าง  ผมได้ทำการทดสอบให้เห็นการทำงานของระบบ ปรับจูนแก๊สอัตโนมัติ OBD คือ ได้ทดสอบ การเปิด และ ปิดการทำงาน  เราจะสังเกตค่า การขยับตัวของ ค่า short term ได้ชัดเจน

คือ ถ้าระบบ OBD ทำงานตอนเป็นแก๊ส  หากเรากำหนดค่ากลางที่ต้องการให้ OBD ปรับค่า กลาง long term ไว้ที่ตำแหน่งใด  เช่น  ปรับค่ากลาง long term เป็น 0  เวลา ระบบ OBD ทำงานปรับจูนการจ่ายแก๊ส  ก็จะมีการปรับจูนการจ่ายแก๊ส  เพิ่มหรือลด เพื่อขยับตัวเข้าหา ค่ากลาง ที่เราได้ปรับตั้งไว้

          การปรับจูนแก๊ส โดยระบบ OBD เราก็สังเกตเห็นได้จาก การขยับตัวของค่า short term นั่นเอง  ค่า short term จะ ขยับตัวก่อน  จากนั้น  ค่า long  term ก็จะขยับตัวตามในภายหลัง ครับ

  

        ส่วน ระบบ S.A.S เป็นระบบการปรับจูนในโหมด open loope  คือ ช่วงขับด้วยความเร็วไม่คงที่  รอบเครื่องยนต์ ไม่คงที่  เดี่ยวเร่ง   เดี่ยวหยุด   ปกติ ระบบแก๊ส หากไม่มีระบบนี้ หากเรา วิ่งปรับจูน จนสมบูรณ์ดีแล้ว ก็ให้ค่าที่ดี เหมือนกัน 

        แต่ ระบบ S.A.S นี้ จะ ปรับจูนให้ตลอดเวลา  ดังนั้น หาก หัวฉีดจ่ายแก๊สคงสภาพเดิม  หม้อต้มแรงดันแก๊สนิ่ง   ระบบ S.A.S ก็จะทำงานได้สมบูรณ์ดี  ให้อัตราเร่ง ที่ดีตลอด

สรุป 
1. ระบบ OBD  ปรับจูนแก๊ส ช่วง close loope คันเร่งนิ่งๆ  รอบเครื่องยนต์นิ่งๆ
2. ระบบ S.A.S ปรับจูนแก๊ส ช่วง open loope  คันเร่งกดปล่อยๆ   รอบเครื่องยนต์กวาดขึ้นลง


คันนี้เป็นค่าการทดสอบ ปิด - เปิด ระบบ OBD ขณะเครื่องยนต์ทำงานเดินเบาด้วยแก๊สอยู่กับที่

 

         คันนี้เป็นค่าการทดสอบ ปิด - เปิด ระบบ OBD ขณะเครื่องยนต์ทำงานเดินเบาด้วยแก๊สอยู่กับที่

การปิด  และ เปิด OBD มีผลเปลี่ยนแปลงไปที่ค่า short term  ชัดเจน แสดงว่า กล่อง ECU GAS มีการนำสัญญาณ OBD ที่อ่านได้นำมาแก้ไข เวลาการฉีดแก๊สใหม่ ทำให้ค่าเชื้อเพลิงแก๊สที่ฉีดออกไป มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ ค่า short  term  มีการขยับตัวปรับการจ่ายเชื้อเพลิงเกิดขึ้น

        รถคันนี้ลูกค้าวิ่งด้วยแก๊สมาแล้ว 30,000 km. นำรถเข้ามาตรวจเช็คตามระยะ ถ้าการทำงานของ OBD ตามค่าที่กล่องปรับตัวได้ตามคลิป  รถคันนี้เราจะไม่มีการปรับจูนแก๊สใหม่ใดๆ เพราะทางลูกค้าไม่ได้แจ้งว่า มีอาการเดินเบาสั่น หรือ วิ่งไม่ดีแต่อย่างใด  ที่เป็นอย่างนี้เพราะระบบ OBD มีการปรับจูนการจ่ายแก๊สให้ตลอดเวลา เชื้อเพลิงแก๊ส สมบูรณ์  ไม่มากไป  ไม่น้อยเกินไป  รอบเดินเบาก็จะนิ่งดี   วิ่งทางไกล อัตราความประหยัดก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  จากตอนที่ติดตั้งไปใหม่ๆ

สิ่งเหล่านี้คือ สิ่งที่ ระบบแก๊ส แบบ OBD สามารถทำงานเหนือกว่าชุดแก๊สหัวฉีดแบบไม่มี OBD ครับ

 

OSCAR-N OBD CAN / S.A.S (Self Adaption System-Multi Protocal)
ปฏิวัติวงการแก๊สอีกครั้ง กับ Europegas OSCAR-N OBD CAN / S.A.S
ecu

เชื่อมต่อ OBD II หรือ OBD CAN สมบูรณ์ 100% โดยไม่ต้องใช้กล่องแปลง
สามารถปรับตั้งการทำงานของ OBD ได้ (ไม่ใช่แค่เปิด-ปิด) เพื่อให้ได้การทำงานที่สมบูณณ์สูงสุด ไม่ใช่การปรับให้ค่า LTFT เข้าใกล้ ค่า"0" เพียงอย่างเดียว แม่นยำยิ่งขึ้น โดยเพิ่มระบบปรับจูนแก๊สอัตโนมัติ ( Real Auto Adaption) ซึ่งกราฟแก๊สจะปรับเข้าหากราฟน้ำมันตลอดเวลา และระบบจะทำงานโดยทันที โดยไม่ต้องวิ่งเก็บค่าแก๊สและน้ำมันเพิ่มเติม เปรียบเสมือนมีช่างจูนประจำรถตลอดเวลา รองรับการตัดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง โดยการเพิ่มรีเลย์ธรรมดาเพียงตัวเดียว (ไม่ต้องใช้ตัวตัดปั๊ม)
เมื่อเชื่อมต่อ OBD แล้วสามารถดึงค่า อื่นๆ ของเครื่องยนต์ขึ้มมาได้ เช่น อุณหภูมิเครื่องยนต์ (ETC) , ค่าอ๊อคสิเจน เซ็นเซอร์ ฯลฯ สามารถบันทึกค่าต่างๆ ของกราฟในหน้า Oscilloscope ได้สูงสุด 30 นาที เพื่อ ใช้ในการวิเคราะห์ปํญหา

 


ตารางเปรียบเทียบ OSCAR- N OBD CAN กับ OSCAR- N OBD CAN/S.A.S 

OBD CAN OBD CAN SAS 
 OSCAR-N OBD CAN -4/6/8 cylinder OSCAR-N OBD CAN SAS-4/6/8 cylinders 

 1.ออกแบบ Emulators สำหรับหัวฉีดน้ำมัน ขนาด 100 Ohm รองรับการการติดตั้ง 95% ในตลาดรถยนต์โลก ในปัจจุบัน

2.กล่อง ECU ขนาด 125 x 105 x 28 [mm] ทำจาก อลูมิเนียม และใช้ปลั๊กแบบปลั๊กเดี่ยว

3.การทำออโต้จูนสามารถทำได้ 2 แบบ คือ 1) แบบจูนเดินเบาไม่มีโหลด 2) ออโต้จูน แบบเหยียบคันเร่ง คงที่ เช่นที่ 3000 RPM ป้องกันเครื่องยนต์ดับ ขณะทำออโต้จูน

4. มีตารางการจูน 2 แบบ 1)ตาม T-On กับ แรงดูด และ 2)แบบตาม T-On กับ RPM( K-map) ในหน้า กราฟจูน ค่าการเปิดหัวฉีดน้ำมัน (T-On) สูงสุด 20 ms และ กราฟ แรงดันสูงสุด 160 kPa แสดงค่ากราฟ Multiplier 1 เส้น

5. คำนวณการจ่ายแก๊สโดยอย่างง่ายดายและแม่นยำโดยกดปุ่ม "คำนวณการปรับแต่ง" ( Calculate adjustment) โปรแกรมจะเก็บค่ากราฟแก๊ส และน้ำมัน ตลอดเวลา แม้ไม่ได้เชื่อมต่อ Computer จนครบ 100%

6.ปรับจ่ายแก๊ส ชดเชย หรือ ลด อัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิ หรือแรงดันแก๊สเปลี่ยนแปลง

7.สามารถเชื่อมต่อ OBD เพื่อปรับการฉีดแก๊สตาม ค่า Fuel Trim แต่ยังต่องใช้กล่องแปลงในรถยนต์บางรุ่น และสามารถอ่านโค๊ด และลบโค๊ดได้

8. รองรับการใช้งานกับหัวฉีดที่มีการฉีด Pulse สั้น เพื่อป้องกันอาการสะดุด ขณะขับขี่

9.มีระบบตัดการทำงานของระบบแก๊สหากแรงดันแก๊สสูงกว่าค่าที่กำหนด

10.สามารถตั้งเวลาการเปิดหัวฉีดแก๊สต่ำสุดได้ป้องกันอาการสะดุด จากการติดตั้งหัวฉีดที่ เปิด-ปิดช้า

11. ในกรณีที่โหลดสูงๆ ระบบจะตัดการทำงานเข้าสู่ระบบน้ำมันทันที

1. ออกแบบ Emulators สำหรับหัวฉีดน้ำมัน ขนาด 100 Ohmและ สามารถ เปลี่ยนแปลงความต้านทานได้ถึง 75 Ohm โดยปรับในซอฟแวร์ ทำให้รองรับการติดตั้งเกือบ 100% ในตลาดรถยนต์โลกในปัจจุบัน

2. กล่อง ECU ขนาดเดิม 125 x 105 x 28 [mm] ทำจากอลูมิเนียมและใช้ปลั๊กแบบปลั๊กเดี่ยวเหมือนเดิม แต่เปลี่ยนแผงวงจรใหม่หมด

3. การทำออโต้จูนสามารถทำได้ 2 แบบ คือ
   1) แบบจูนเดินเบาไม่มีโหลด
   2) ออโต้จูนแบบเหยียบคันเร่งคงที่ เช่นที่ 3000 RPM ป้องกันเครื่องยนต์ดับ ขณะทำออโต้จูน และเพิ่มความละเอียดในการคำนวณแบบใหม่เพื่อป้องกันเครื่องยนต์ดับขณะทำออโต้จูน

4. มีตารางการจูน 2 แบบ
   1)ตาม T-On กับแรงดูด 
   2)แบบตาม T-On กับ RPM 
(K-map)ในหน้า กราฟจูนค่าการเปิดหัวฉีดน้ำมัน (T-On) สูงสุดเพิ่มขึ้น จาก 20 ms เป็น 25 ms และเพิ่มกราฟ แรงดันสูงสุด จาก 160 kPa เป็น 220 kPa สามารถปรับค่าตัวเลข Multiplier แบบ ละเอียดได้ (%) เปรียบเสมือนมี กราฟตัวคูณเพิ่มอีก 1เส้น

5. คำนวณการจ่ายแก๊สโดยอย่างง่ายดายและแม่นยำ โดยกดปุ่ม "คำนวณการปรับแต่ง" (Calculate adjustment) โปรแกรมจะเก็บค่ากราฟแก๊ส และน้ำมันตลอดเวลา แม้ไม่ได้เชื่อมต่อ Computer จนครบ 100%

6.ปรับจ่ายแก๊สชดเชย หรือลดอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิหรือแรงดันแก๊สเปลี่ยนแปลง

7. สามารถเชื่อมต่อ OBD ได้ทุกรุ่น ทั้ง OBD CAN และ OBDII ได้สมบูรณ์ 100% และสามารถปรับค่ากลาง OBD (Neutral Point) ตามน้ำมันได้ทั้ง + และ – ไม่ใช่ปรับ เข้าค่า 0 เพียงอย่างเดียว เหมือนระบบ OBD ทั่วไป อีกทั้งยัง สามารถอ่านโค๊ดและลบโค๊ดได้เหมือนเดิม

8. รองรับการใช้งานกับหัวฉีดที่มีการฉีด Pulse สั้น เพื่อป้องกันอาการสะดุด ขณะขับขี่

9.มีระบบตัดการทำงานของระบบแก๊ส หากแรงดันแก๊สสูงกว่าค่าที่กำหนด

10.สามารถตั้งเวลาการเปิดหัวฉีดแก๊สต่ำสุดได้ป้องกันอาการสะดุด จากการติดตั้งหัวฉีดที่ เปิด-ปิดช้า

11. ในกรณีที่โหลดสูงๆ ระบบจะตัดการทำงานเข้าสู่ระบบน้ำมันทันที

12. สามารถวิเคราะห์ วงจร ระบบหัวฉีด และตัดกลับ ระบบน้ำมันอัตโนมัติในกรณีระบบ การทำงานขัดข้อง

13.สามารถแสดง ประวัติการใช้งานของ ECU แก๊ส และสามารถ แสดง การแจ้งเตือนและ สภาวะต่างๆ

14.มีสายไฟรองรับการตัดปั๊มติ๊ก และสามารถตั้ง หน่วงเวลา การตัดปั๊มได้

15.ใหม่ เพิ่มระบบ ปรับจูนแก๊สอัตโนมัติ (Auto Adaptation) โดยกราฟ Multiplier จะถูกปรับ ตลอดเวลา ตามค่าที่ตั้งไว้ ตรงช่วงที่ กราฟแก๊สยังอยู่ห่างจาก กราฟน้ำมัน เปรียบสมือนมีช่างปรับจูนประจำรถตลอดเวลา

16.สามารถ บันทึกค่า Parameter การทำงานของเครื่องยนต์ ในหน้า ออสสิโลสโคป (Oscilloscope) โดยการกดปุ่ม สวิตช์ ค้างไว้ แล้วสามารถนำมาแสดง ในภายหลังได้ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น

  

 

แสดงการปรับค่า Correction แบบ % เสมือนมี กราฟ Multiplier เพิ่มอีก 1 เส้น

1

สามารถรองรับการตัดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง และตั้งหน่วงเวลาได้ 0-60 วินาที

2

หน้าตาราง จูน แบบละเอียด เพิ่ม ระยะเวลา T-on ไปถึง 25 ms

4

สามารถเชื่อมต่อ OBD CAN/OBD II ได้สมบูรณ์โดยไม่ต้องใช้กล่องแปลง

5

สามารถปรับค่าการทำงานของ OBD ให้ค่า Fuel Trim เป็นลบหรือ บวก (ไม่ใช่แค่ เปิด-ปิด)
เพื่อให้การทำงานเหมือนน้ำมัน 100%

8

เพิ่มรายละเอียดในการบันทึก หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลใน กล่อง ECU

8

สามามารถแจ้งเตือน การทำงานของระบบแก๊สได้ละเอียดขึ้น

9

มีระบบช่วยเลือก (EG2000 Assistant) ขนาดหัวฉีด และ แรงดันใช้งานที่เหมาะสม สำหรับหัวฉีด
Europegas รุ่นใหม่ ตาม ขนาดเครื่องยนต์

10

ตัวอย่างการทำงานของ ระบบ Autoadaption โดยที่กราฟ Multiplier และ กราฟแก๊ส จะถูกปรับตลอดเวลาเปรียบเสมือนมีช่างจูนไปกับรถตลอดเวลา

11

OBD

 

 

 400x

ตัวอย่างรถติดตั้งแก๊ส

IMG 08991baner

 

บริการหลังการขาย

เกี่ยวกับเรา

ราคาติดตั้งแก๊ส

 

obd

insurrance

r1-quality

map

400crv

400

Untitled2059

 TV3specialreport

AFwideband