0 slides available for this slider.Error in slider type!

รถเราใช้น้ำมันเกียร์อัตโนมัติแบบไหน

     รถเราใช้น้ำมันเกียร์อัตโนมัติแบบไหน

ในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในแต่ละครั้ง เราต้องทำการเลือกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัติให้ ตรงตามระยะเปลี่ยนถ่ายที่คู่มือการซ่อมกำหนดไว้ และ สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือ การเลือกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัติให้ตรงกับเบอร์น้ำมันเดิม ที่เป็นน้ำมันติดรถ หรือตรงตามคู่มือการซ่อมของรถ

     การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ที่ใช้เบอร์น้ำมันผิดไปจากเดิม ย่อมทำให้เกิดความเสียหายกับเกียร์อัตโนมัติได้ในไม่ช้า

     ดังนั้นก่อนการเปลี่ยนถ่าย เราต้องตรวจสอบรหัสเบอร์น้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถเรา ว่าใช้เบอร์ไหนอยู่ เกรดไหน  แล้วเลือกเปลี่ยนถ่ายให้ตรงตามเบอร์  และพยามเปลี่ยนถ่ายให้น้ำมันเกียร์เก่า ออกมาให้ได้มากที่สุด  จะเป็นการถนอมเกียร์ได้มากที่สุดเช่นกัน

    ในบทความนี้  เป็นวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ออกจากอ่างน้ำมันเกียร์ โดยการถอดโบลต์ด้านล่างอ่างน้ำมันเกียร์ การเปลี่ยนถ่ายแบบนี้ ถ่ายน้ำมันเกียร์ออกได้เพียงบางส่วนเท่านั้น  ส่วนในตัวเกียร์  ไส้กรองเกียร์ ในตัวทอร์กคอนเวอร์เตอร์ยังไม่ได้ออกมาทั้งหมดครับ

     ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับตำแหน่งก้านวัดน้ำมันเกียร์กันก่อนครับ 

ก้านวัดน้ำมันเกียร์นี้ เป็นตำแหน่งของก้านวัด บอกระดับตำแหน่งน้ำมันเกียร์ภายในเกียร์   เป็นตัวบอกว่า  รถเรา ใช้น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ แบบไหน   เป็นทั้ง  จุดเติมน้ำมันเกียร์ กลับเข้าสู่ตัวเกียร์อัตโนมัติ เมื่อเราได้ถ่ายน้ำมันเกียร์ออกจากตัวเกียร์อัตโนมัติไปแล้วอีกด้วย

เป็นขั้นตอนการถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัติออกจากอ่างน้ำมันเกียร์

3

อ่างน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ

6

ที่ก้านวัดน้ำมันเกียร์ จะมีการเขียนบอกชนิดของน้ำมันเกียร์ที่รถยนต์คันนี้ใช้ว่าเป็นประเภทไหนติดตั้งอยู่ครับ

IMG 3596

น้ำมันเกียร์เราก็เลือกเปลี่ยนถ่ายให้ตรงตามกับเบอร์ที่เขียนกำกับไว้

4

 ที่ก้านวัด จะมีระดับตำแหน่งบอก การวัดระดับตอนเครื่องยนต์ร้อน กับ เครื่องยนต์เย็น

 5

 ถ้าเติมน้ำมันเกียร์เข้าไปมากเกินขีดระดับบที่แจ้งไว้  ให้ทำการถ่ายออกให้ได้ระดับ เพราะหากเติมมากเกินไป จะทำให้ตัวซีลภายในตัวเกียร์เกิดความเสียหายได้

2

 
 

 400x

ตัวอย่างรถติดตั้งแก๊ส

IMG 08991baner

 

บริการหลังการขาย

เกี่ยวกับเรา

ราคาติดตั้งแก๊ส

 

obd

insurrance

r1-quality

map

400crv

400

Untitled2059

 TV3specialreport

AFwideband