0 slides available for this slider.Error in slider type!

ล้างหัวฉีดแก๊ส-หัวฉีดน้ำมัน

 ตัวเครื่องมือทดสอบและล้างหัวฉีดระบบ อุลตร้าโซนิกส์

      หัวฉีดแก๊ส หรือ หัวฉีดน้ำมัน เมื่อใช้งานไปประมาณ 100,000 km. ตัวหัวฉีดแก๊ส จะเริ่มมีคราบยางเหนียว จับในตัวลูกสูบ ปิด เปิดแก๊ส ทำให้เกิด อาการเร่งไม่ดี สิ้นเปลืองแก๊สสูงผิดปกติ

     เมื่อถอดหัวฉีดแก๊ส ออกมาแล้วติดตั้งเข้ากับเครื่องมือ ทดสอบวัดปริมาณการฉีด จะเห็นความแตกต่าง ของการฉีดในแต่ละหัวฉีดชัดเจน

 

 

 

     จากนั้นเราทำการล้างตัวหัวฉีดแก๊ส หรือ หัวฉีดน้ำมันด้วยเครื่องมือล้าง ระบบอุลตร้าโซนิกส์ เพื่อทำความสะอาด คราบสิ่งสกปรกต่างๆ ที่ติดอยู่ภายในตัวหัวฉีด ให้หลุดออกมา

 

      เศษ คราบยางเหนียว หรือ สิ่งสกปรกต่างๆ ก็หลุดออกจากตัวหัวฉีด หัวฉีดก็จะสะอาด กลับมาทำงานได้ เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ เหมือนหัวฉีดใหม่

 

 

       หลังล้างแล้ว ก็จะทำการทดสอบ วัดปริมาณการฉีดอีกครั้ง   หัวฉีดที่ดี  ต้องฉีดเชื้อเพลิง แก๊ส หรือ น้ำมัน ได้เกาะกลุ่ม และมีปริมาณที่เท่าๆกันทั้ง 4 หัว

 

 ภาพการทดสอบปริมาณการฉีดของหัวฉีดแก๊ส

 

 Honda CRV มีอาการตอนเช้าสตาร์ทจะออกตัวด้วยน้ำัมันแล้วเครื่องยนต์ไม่มีแรง ต้องรอจนเครื่องยนต์ร้อน จึงจะออกตัวได้ อาการเหมือนหัวฉีดน้ำมัน ฉีดน้ำมันได้ไ่ม่ดี ไม่เป็นฝอยละออง ทำให้เผาไหม้ได้ไม่ดี  เีครื่องยนต์ไม่มีกำลัง ทางร้านแนะนำล้างทำความสะอาดหัวฉีด

 

ล้างหัวฉีดน้ำมันด้วยระบบอุลตร้าโซนิกส์

 

ภาพการล้างหัวฉีดน้ำมัน  

 

ล้างหัวฉีดเสร็จแล้ว ก็นำเอาหัวฉีดมาทดสอบการฉีด  วัดปริมาณการฉีด   ตรวจสอบการรั่วซึมของหัวฉีดน้ำมัน 

 

ผลการทดสอบ วัดปริมาณการฉีดของหัวฉีดน้ำมัน 

 

 

 
 

 400x

ตัวอย่างรถติดตั้งแก๊ส

IMG 08991baner

 

บริการหลังการขาย

เกี่ยวกับเรา

ราคาติดตั้งแก๊ส

 

obd

insurrance

r1-quality

map

400crv

400

Untitled2059

 TV3specialreport

AFwideband