0 slides available for this slider.Error in slider type!

Europegas ADVANCE 48 (32,000บาท)

Advance48

                                           EG AVANCE 48
            กล่องคอนโทรลที่ ประสิทธิภาพสูงทั้งในด้านการรับ-ส่งข้อมูลผ่าน BUFFERขนาดใหญ่ และการประมวลผลผ่านCPUความเร็วสูง (128Mhz)ซึ่งเป็นผลให้กล่องคอนโทรล สามารถเปิดฟังชั่นการทำงานได้หลายอย่างพร้อมๆกันซึ่
งทำให้การทำงานราบรื่นและมีประสิทธิผลยอดเยี่ยม EG ADVANCE 48 เป็นกล่องคอนโทรลระบบแก๊สที่รวมกันระหว่างความง่ายเช่น EG BASICO แต่เพียบพร้อมและเต็มไปด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ของโปรแกรมเพื่อเป็นตอบสนองให้กับยานยนต์รุ่นใหม่
บอร์ดคอนโทรลขนาด 48 พิน ถูกบรรจุภายในกล่องอลูมิเนียม พร้อมระบบวาว์ลระบายอากาศเพื่อป้องกันความชื้นการรับประกัน    5 ปี
รองรับเครื่องยนต์         4 / 6 / 8    สูบ
ขนาดกล่อง              กว้าง / ยาว / หนา  124 / 150 / 38 มม.
วัสดุกล่อง                อลูมิเนียม

 

TECHNICAL SPECIFICATION

 

 • 1. รองรับการเชื่อมต่อสัญญาน  LAMDA เซนเซอร์ ได้  2 ตำแหน่ง
 • โปรแกรมมีการอัพเดทเป็นโปรแกรมรุ่นใหม่อย่างอัตโนมัติ
 • 2. มีฟังชั่นเตือนให้ตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง
 • รองรับการเชื่อมต่อ BLUETOOTH  และ WIFI
 • 3. มีฟังชั่นการปรับจูนอัตโนมัติจากสวิส์ทของระบบแก๊สโดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
 • 4. มีฟังชั่นการปรับแต่งการจ่ายแก๊สโดยอัตโนมัติตลอดเวลาการใช้งาน
 • 5. มีฟังชั่นการช่วยเหลือการปรับจูนแก๊ส
 • ระบบมีเสียงเตือนทันทีที่ระบบแก๊สตรวจพบข้อบกพร่อง
 • โปรแกรมจะทำการเก็บข้อมูลและสร้างกราฟเปรียบเทียบตลอดเวลาที่ใช้งาน
 • 6. มีความสามารถระงับการใช้งานระบบแก๊ส ตามเงื่อนไขการกำหนดช่วงเวลาการใช้งาน
 • ระบบสามารถทำการกำหนดเวลาการตัดปั๊มเชื้อเพลิงน้ำมันได้ตามต้องการ
 • 7. มีฟังชั่นการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพ(OUT PUT )ของเครื่องยนต์ระหว่างการใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงและการใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง
 • 8. มีฟังชั่นการกำหนดรูปแบบการฉีดเชื้อเพลิง( injection order)
 • 9. มีฟังชั่นตรวจสอบสัญญานการทำงานของหัวฉีดน้ำมันและหัวฉีดแก๊ส
 • 10. รองรับระบบเครื่องยนต์ที่มีฟังชั่น START AND STOP
 • 11. รองรับเครื่องยนต์ที่ใช้ระบบ VALVETRONIC
 • 12. เมื่อเชื่อมต่อระบบ OBD ของรถยนต์ ระบบสามารถกำหนดให้ทำการลบโค๊ดข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์
 • 13. ฟังชั่นการกำหนดรูปแบบการทำงานของระบบเมื่อกดสวิส์ทแก๊ส
 • 14. ฟังชั่นการกำหนดให้สตาร์ทแก๊สโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่องยนต์
 • 15. มีฟังชั่นอุ่นหัวฉีดแก๊ส

 

Advance48electric

 สวิตซ์ควบคุมการทำงานระบบแก๊ส

015

MAP SENSOR วัดแรงดันแก๊ส  

011

 หัวฉีดแก๊ส HANA

016

หม้อต้ม MAGIC GOLD 250 HP   

038

 039

โซลินอล์ย Valtek  

043

 
 

400x

ตัวอย่างรถติดตั้งแก๊ส

IMG 08991baner

 

บริการหลังการขาย

เกี่ยวกับเรา

ราคาติดตั้งแก๊ส

 

obd

insurrance

r1-quality

map

400crv

400

Untitled2059