0 slides available for this slider.Error in slider type!

Europegas ADVANCE 32 (25,000บาท)

 

008

 

                      EG AVANCE 32
      เป็นกล่องควบคุมระบบแก๊สที่พร้อมด้วยอุปกรณ์หัวฉีดแก๊สและหม้อต้มแก๊สที่เป็นมาตรฐานทั่วไป
สำหรับชุดติดตั้งแก๊สมาตรฐาน แต่ทำงานภายใต้โปรแกรมการควบคุมที่ทันสมัย การรับและส่งข้อมูลตลอดจนการคำนวณเป็นไปอย่างรวดเร็วเพียงเสี้ยวของวินาที โดยขนาดของกล่องควบคุมมีขนาดเล็กง่ายต่อการติดตั้ง เชื่อมต่อด้วยปลั๊กกล่องคอนโทรลของ MOLEX ซึ่งเป็นปลั๊กคอนเนคเตอร์ที่ได้มาตรฐานยานยนต์

 

TECHNICAL SPECIFICATION

 

 • 1. ออกแบบมาใช้กับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ไม่เกินขนาด 4 สูบ
 • 2. ระบบมีความสามารถเชื่อมต่อระบบ OBD ของรถยนต์ได้(ทั้งประเภท K –LINE และ ประเภท CAN)
  เพื่อทำการปรับแต่งแก๊สให้ถูกต้องตาม FUEL TRIM
 • 3. มีฟังชั่นทดสอบกำลังงานเปรียบเทียบระหว่างเครื่องยนต์ใช้น้ำมัน และใช้แก๊ส
  (โดยไม่ต้องเชื่อมต่อเครื่องมือวัดภายนอก(Chassis Dynamometer) )
 • 4. มีฟั่งชั่นการเพิ่มการฉีดน้ำมันระหว่างการใช้แก๊ส (Extra-Injection)
 • 5. มีฟังชั่นการปรับจูนอัตโนมัติโดยการกดปุ่มจากสวิส์ทระบบแก๊สโดยไม่ต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
 • 6. มีฟังชั่นช่วยเหลือการปรับจูนอย่างง่ายๆแบบ ขั้นตอน ต่อ ขั้นตอน(Step-By-Step)
 • ระบบได้รับการออกแบบให้สะดวกต่อการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆและมีโปรแกรมรูปแบบใหม่สะดวกต่อการ
  ปรับจูนอัตโนมัติ  ,โปรแกรมออกแบบให้ตรวจจับสัญญานรอบเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติ
  (อีกทั้งยังสามารถต่อสายสัญญานวัดรอบเครื่องยนต์จากสายสัญญานหัวฉีดน้ำมันได้โดยตรง)
 • 7. มีฟังชั่นตรวจสอบและแสดงรูปแบบสัญญานการฉีดเชื้อเพลิงน้ำมัน
 • ระบบสามารถทำการกำหนดเวลาการตัดปั๊มเชื้อเพลิงน้ำมันได้ตามต้องการ
 • ปรับรูปแบบการคำนวณของฟังชั่นการปรับแต่งการฉีดเชื้อเพลิงแก๊สอัตโนมัติระหว่าง
  ทำงานใหม่ทั้งหมด ให้มีความแม่นยำมากขึ้น
 • เปลี่ยนสวิส์ทแก๊สเป็นแบบใหม่โดยมีสัญญานเตือนภายใน และสามารถ
  ปรับแต่งระดับไฟแสดงปริมาณแก๊สภายในถังโดยอัตโนมัติ
 • เมื่อเชื่อมต่อระบบ OBD ของรถยนต์ ระบบสามารถกำหนดให้ทำการลบโค๊ดข้อผิดพลาด
  โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์  

 

010

 ชุดสายไฟควบคุมการทำงานของระบบแก๊สทั้งหมด

013

 MAP SENSOR วัดแรงดันแก๊สในระบบ และวัดแรงดูดในท่อร่วมไอดีของเครื่องยนต์ ส่งค่าให้กับกล่อง ECU GAS ประมวลผลการจ่ายแก๊ส และตัดการทำงานของระบบแก๊สโดยอัตโนมัติ เมื่อระบบแก๊สมีการรั่วซึม

011

 

012

 สวิตซ์ควบคุมการทำงานของระบบแก๊ส

015

 หม้อต้มแก๊ส TOMASETTO AT09 SUPPER

007

010

 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิของหม้อต้มแก๊ส

016

 รางหัวฉีด RAIL

017

 
 

400x

ตัวอย่างรถติดตั้งแก๊ส

IMG 08991baner

 

บริการหลังการขาย

เกี่ยวกับเรา

ราคาติดตั้งแก๊ส

 

obd

insurrance

r1-quality

map

400crv

400

Untitled2059