0 slides available for this slider.Error in slider type!

ล้างหัวฉีดน้ำมันและหัวฉีดแก๊ส

ก่อนล้างทำการทดสอบการฉีดเพื่อวิเคราะห์อาการทำงานผิดปกติของหัวฉีดน้ำมัน

ผลการทดสอบการฉีด

หากผลปริมาณการฉีดออกมาตามภาพนี้ ถือว่าหัวฉีดน้ำมัน หรือ หัวฉีดแก๊ส มีปัญหาฉีดแก๊สได้ไม่เท่ากัน

ทำให้เกิดอาการเดินเบาสั่น หรือ เร่งสะดุดได้

 

จากนั้นนำเอาหัวฉีดมาทำการล้างทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างระบบสั่น อุลตร้าโซนิกส์

ล้างในน้ำยาล้างหัวฉีดโดยตรง และ ปล่อยกระแสไฟฟ้า เพื่อกระตุ้นตัวหัวฉีดด้วย

ล้างเสร็จแล้ว นำมาทดสอบซ้ำอีกครั้ง หากผลยังไม่ดีขึ้น หรือ ค่าการจ่ายแต่ละหัวไม่ไกล้เคียงกัน ถือว่าหัวฉีดทำงานผิดปกติ

ต้องเปลี่ยนหัวฉีดใหม่ครับ

IMG 0725IMG 0732IMG 0733

IMG 0733

IMG 0734

IMG 0735

 

ตัวอย่างรถติดตั้งแก๊ส
banner

IMG 08991baner

 

บริการหลังการขาย

เกี่ยวกับเรา

ราคาติดตั้งแก๊ส

 

obd

insurrance

r1-quality

map

     กรองไอแก๊สรุ่นใหม่มีถังดัก

       น้ำมันราคา 1,200 บาท

 

    กรองไอแก๊สแบบมีถังดักน้ำมัน

โดย Europegasราคา 1,200 บาท